• loggo

   

Förändrad utbudsstruktur Akutsjukvård i Region Västmanland

 Debbatartikel

Jag har läst rapporten och föreslaget till beslut med stort intresse - efter att ha verkat 30 år i hälso- och sjukvården.

En av de största frågetecknen gäller den ekonomiska redovisningen. Kan verkligen landstingets politiker fatta ett beslut med ett underlag som enligt slutrapporten konstaterar, sid. 13, "Uppgifterna i beräkningarna skall därför ses som nivåer och inte som verifierade absoluta tal".

Det finns även ett antal andra oklarheter och frågor som inte har belysts i slutrapporten. Skall Region Västmanland finnas kvar som administrativ enhet? M och KD har agerat kraftfullt för att avskaffa den regionala nivån. Vilken roll skall lasarettet i Västerås spela i en framtida landsomfattande struktur. Hur många sjukhus behövs på de olika nivåerna? Vilka specialiteter kommer  pga kommande ekonomiska underskott att centraliseras enbart till Universitetssjukhus?

Finns det någon analys som belyser vad som behövs för att klara kommande pandemier och det förändrade säkerhetspolitiska läget? Jag liksom Riksförbundet HjärtLung Västmanland saknar konsekvensberäkningar av ev. nedläggning av en väl fungerande Akutmottagning och Hjärtintensiv vid Köpings lasarett.
Hur många beräknas avlida pga ökade transporter? Finn något i utredningen om miljökonsekvenser?

Några andra frågor:
- "Utbildningstjänster för läkare i Köping upphör och utbildningsmöjligheter för andra yrkeskategorier påverkas" Slutrapporten sid 3. 

Hur kommer detta att försvåra personalförsörjningen?
- Är det ekonomiskt försvarbart att riva ett sjukhus - har detta skett i modern tid? Wallenberg d.ä. "Stenhus river man inte".
- Finns det några nya kvalitetsmåtten  för akutmedicinsk vård i Västerås och Köping som indikerar att förändringar behöver genomföras i Västerås eller Köping?
- Finns det någon uppgift om regionala konsekvenser för övriga Västmanland vid denna centralisering.

Vid Landstingets Västmanlands bildande och dess första möte fanns det ett förslag på att inrätta enbart ett lasarett i Västerås. Detta förslag röstades ner.

Urban Liwing

F.d. Hälso- o sjukvårdschef KAK
F.d. Ekonomichef Södra förvaltningsområdet, Stockholms läns landsting
F.d. Lärare Hälso- och sjukvårdsekonomi, Stockholms Universitet

Detta är en insändarartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Västmanlands Television.
Vill ni skriva en insändare skickar ni den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Det går bra att skicka med bild (OBS bilden får ej vara upphovsrättsskyddad)
Ni får skriva insändare under signatur men redaktionen måste ha namn, adress och telefonnummer till skribenten.
Insändare av artikel omfattas av källskyddet enligt grundlag. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera det inskickade materialet.


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation