• loggo

   

Vi behöver akutsjukhuset i Köping

 

Riksförbundet HjärtLung Västmanland har tagit del av förslag från Region Västmanland till nedläggning av akutsjukhuset i Köping. Det är med stor oro vi som patientorganisation befarar att all internmedicinsk akutsjukvård flyttas från Köping till Västerås.

En flytt skulle leda till att stora folksjukdomar som hjärtinfarkt, förmaksflimmer, hjärtsvikt, plötsligt hjärtstopp, KOL, diabetes och infektionssjukdomar mm fortsättningsvis endast behandlas i Västerås.

Hjärt- och kärlsjukdomar orsakar flest dödsfall i Sverige. 2022 drabbades ca 22 400 personer av akut hjärtinfarkt. 4 700 avled -75 personer per dag. Hur många fler dödsfall skulle inträffa i regionen om nedläggning i Köping blir verklighet?

När det gäller hjärtsjukdomar som vi särskilt bevakar är tiden från insjuknande till behandling oftast livsavgörande. Vid hjärtstopp rör det sig om sekunder och minuter. Om patientsäkerheten och kvaliteten vid Köpings sjukhus finns enligt utredarna inget att erinra. Nationella kvalitetsregistren Swedeheart och KOL har länge givit Köpings sjukhus högsta kvalitetsindex.

Eftersatt underhåll av sjukhusets lokaler innebär enligt utredningen att byggnaden ändå behöver en genomgripande renovering. Riva och bygga nytt bedömer vi blir dyrare. Utredningen avslutas för oss hoppfullt med att det i nuläget inte är möjligt att överföra den akutmedicinska verksamheten till Västerås. Koncentrationen av akutmedicin skulle innebära väsentligt ökade kostnader för patienttransporter, risk för längre vårdtider och sämre tillgång till vård i närområdet för boende i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. I den beskrivningen instämmer Riksförbundet HjärtLung Västmanland till fullo.

Vi har förstått att frågan kan komma att behandlas i närtid. Det förvånar oss då inga konsekvensutredningar presenterats offentligt. Som patientorganisation slår vi vakt om medlemmars och övriga länsbors höga förtroende för hälso- och sjukvården. Att förmedla trygghet är en angelägen del av förväntningarna. Planerna på nedläggning av akutsjukhuset i Köping har resulterat i kraftig oro. Det är mer än rimligt att motiv, syfte och konsekvensbeskrivningar presenteras med möjlighet till dialog som beaktas i beslutsunderlagen. Avvakta därför med slutlig beredning och beslut om nedläggning av akutsjukvården i Köping!

För Riksförbundet HjärtLung Västmanland
Anders Nordqvist, Länsordförande

 

Detta är en insändarartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Västmanlands Television.
Vill ni skriva en insändare skickar ni den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Det går bra att skicka med bild (OBS bilden får ej vara upphovsrättsskyddad)
Ni får skriva insändare under signatur men redaktionen måste ha namn, adress och telefonnummer till skribenten.
Insändare av artikel omfattas av källskyddet enligt grundlag. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera det inskickade materialet.


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation