• loggo

   

Sjukhuset i Köping omvandlas till närsjukhus

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Västmanland föreslår att sjukhuset i Köping omvandlas till ett modernt och effektivt närsjukhus. Förslaget är en del av en större satsning på nära vård i länet, som ska möta utmaningarna med en åldrande befolkning och brist på utbildad personal.

Investeringen beräknas till 1,6 miljarder kronor och omfattar bland annat en ny vårdbyggnad.

– Det här är ett viktigt steg för att säkra framtidens hälso- och sjukvård i Västmanland, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Förslaget innebär också att operationsverksamheten och specialiserat akut omhändertagande flyttas från Köping till det nya akutsjukhuset i Västerås, som står klart 2029.

– Genom att göra en genomgripande satsning på närsjukhus i Köping kan vi komma igång med investeringar för 1,6 miljarder kronor samtidigt som vi kan dämpa kostnadsutvecklingen, säger Lars Almroth.

Förslaget i korthet:

  • Satsning på 47 miljoner per år till nära vård/primärvård – vårdcentralerna ska vara mer tillgängliga för akuta besök samt erbjuda kontinuitet för personer med kroniska sjukdomar.

  • Satsning på ökad tillgänglighet under jourtid på vårdcentraler i områden med högt söktryck.

  • Vårdavdelningen i Fagersta blir kvar tack vare att resurser frigörs genom att integrera röntgen och laboratorium i vårdverksamheten.

  • 17 miljoner kronor satsas på fler ambulanser samt mer prehospitalt näravårdarbete.

  • Diagnostiken i Köping får mer resurser för att möta behoven hos invånarna, vilket minskar behovet av att köpa undersökningar.

  • Digitaliseringen möter invånarnas önskemål att vara mer delaktiga i vården, men ökar också tillgängligheten och frigör resurser till dem med störst vårdbehov.

Genom satsningar på nära vård beräknas länsbehovet av vårdplatser minska.

– Med en miljard i underskott behövs genomgripande strukturella förändringar så vi inte fortsätter driva vården med medel vi inte har. Det går att vända den här utvecklingen genom förändrade arbetssätt och ett utvecklat vårdutbud, för att skapa ökad kvalitet och tillgänglighet för invånarna i Västmanland, säger Lars Almroth.

Förslaget ska nu tas ställning till av hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 januari.

(Pressmeddelande Region Västmanland)

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation