• loggo

   

Debatten om Köpings sjukhus väcker känslor

 

"Debattartikel" 

Debatten om Köpings sjukhus väcker känslor och inte minst socialdemokratiska företrädare har ett högt tonläge. Men om vi ser tillbaka i historien, har Köpings sjukhus prioriterats av tidigare S-styren i regionen?

Sedan 2015 har det funnits en lokalförsörjningsplan för sjukhuset i Köping. Programmet uttryckte stora ambitioner och sträckte sig från 2015-2025 men inget av dessa ambitioner har förverkligats av S-styren. Regionens revisorer konstaterade i november 2022 ”Vi kan inte identifiera några insatser som explicit har vidtagits vad gäller förändringar av sjukhusområdet utifrån antagen lokalförsörjningsplan”. Detta trots att riskanalyser påtalat att sjukhusets stigande ålder tillsammans med ett eftersatt underhåll har gett negativa effekter på verksamheten. Den tekniska livslängden på vitala delar som ledningar för värme, avlopp, varm- och kallvatten är uppnådd med bland annat läckageproblem som följd. Riskanalyser har identifierar flera oacceptabla risker. Bland annat läckage i avloppssystem, vattenläckage, avbrott i medicinska gaser och ett föråldrat brandskydd. Trots detta har S-styren sedan 2015 fram till 2022 enbart investerat 122 mnkr i Köping, en bråkdel av det som hade behövts.
Samtidigt har investering i såväl Västerås som Sala prioriterats vilket påverkat såväl investeringsutrymmet som möjliga vägval framåt. Ser vi tillbaka i historien råder det ingen tvekan, Köpings sjukhus har konsekvent bortprioriterats av S-styren sedan 2015.
Detta har det nuvarande regionstyret att hantera inom existerande investeringsramar. I arbetet med att ta fram en konkretiserad strategisk målbild för hälso-och sjukvården i Västmanland kan vi konstatera att Köpings sjukhus både har möjlighet och potential att utvecklas. Vi vill ha ett modernt närsjukhus i Köping. Med akut omhändertagande, med en närakut, med högflödes CT, med vårdavdelningar, med mottagningsverksamhet och med möjlighet till direktinläggning dygnet runt. Men det kräver prioriteringar. Alla kan inte få allt, men alla kan få det bättre om rätt insatser görs. Det är därför vi går fram med en konkretiserad målbild för framtidens hälso- och sjukvård som innebär ett nytt närsjukhus i Köping. En investering på 1,6 miljarder för ett nytt modernt närsjukhus i Köping. En historisk investering som tidigare S-styren aldrig prioriterat.


Mikael Andersson Elfgren (M)
Regionstyrelsens ordförande

Detta är en insändarartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Västmanlands Television.
Vill ni skriva en insändare skickar ni den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Det går bra att skicka med bild (OBS bilden får ej vara upphovsrättsskyddad)
Ni får skriva insändare under signatur men redaktionen måste ha namn, adress och telefonnummer till skribenten.
Insändare av artikel omfattas av källskyddet enligt grundlag. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera det inskickade materialet.


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation