• loggo

   

Akutmottagning hotas av nedläggning

 

Region Västmanland vill investera 1,6 miljarder kronor i att omvandla Köpings sjukhus till ett modernt och effektivt närsjukhus. Men förslaget innebär också att akutmottagningen i Köping ska stängas och flyttas till Västerås. Beskedet har väckt starka reaktioner i Köping. Kommunalrådet Per Ågren (S) menar att det är en "oacceptabel" nedläggning som kommer att drabba invånarna i Köping och regionen negativt.

"Det är en fråga om tillgänglighet och trygghet för invånarna i Köping och närområdet. Vi har en väl fungerande akutmottagning i Köping som är viktig för hela regionen", säger Per Ågren.

Köpings sjukhus är i dag ett akutsjukhus med cirka 10 000 patientbesök årligen. Här finns även en välrenommerad hjärt- och strokevård. Om förslaget går igenom kommer akuten att stängas och verksamheten flyttas till Västerås. Per Ågren är kritisk till förslaget. Han menar att det är en dålig idé att flytta akuten till Västerås

Regionen menar att nedläggningen av akutmottagningen i Köping är nödvändig för att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig vårdstruktur i länet.

"Vi vill skapa en vård som är nära invånarna och som ger dem den bästa möjliga vården. Det kan vi inte göra utan att göra vissa strukturförändringar", säger Lina Eriksson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutet om Köpings sjukhus framtid ska fattas av regionfullmäktige den 14 februari.

  

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation