• loggo

   

Oppositionens budget för 2024

 

Den styrande majoriteten i Köpings kommun presenterade under måndagen sitt budgetförslag för 2024. Budgeten är i obalans med ett underskott på 47,4 miljoner kronor.
Oppositionen, bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vanligt folk, presenterade även sin skuggbudget under måndagen.

För att få stopp på blödningen föreslår oppositionen bland annat ett inköpsstopp av förbrukningsvaror, ett investeringsstopp för förvaltningarna samt minskade konsulttjänster.
I likhet med majoriteten föreslås en halvering av nämndernas sammanlagda äskade på 114 miljoner kronor.

Både majoritet och opposition föreslår en översyn av kommunens fastighetsbestånd och eventuella avyttranden.

Oppositionen vill ha en marknadsvärdering av Köpings kommuns aktieinnehav i Mälarenergi Elnät AB.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation