• loggo

   

Budgetförslag för 2024

 

Den sittande majoriteten i Köping presenterade på måndagen sitt budgetförslag för 2024. Budgeten landar på ett underskott på 47,4 miljoner kronor, till stor del beroende på ökad inflation och stigande räntor.
Budgetprocessen har varit utmanande för den nya majoriteten, vilket bidragit till att processen dragit ut på tiden. Brukligt är att budgetförslaget presenteras i början av juni, men i år kom det först den 16 oktober.

I stora drag ligger effektiviseringskraven kvar på 2,5 procent ute i verksamheterna. Undantaget är Vård- och omsorg som har ett krav på 1 procent, samt Utbildningsförvaltningen där kravet sänks till 1,5 procent.
Majoriteten står fast vid beslutet att inte lägga ner Himmeta skola, nattomsorgen Nattugglan och förskolan Fågelvägen.

Hur framtiden kommer att te sig är förstås omöjligt att förutspå, men det går inte att utesluta att det faktiskt kan bli värre 2024 innan det förhoppningsvis vänder 2025. Beslut om budget fattas i fullmäktige den 6 november.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation