• loggo

   

Majoriteten presenterade budgeten

 

I torsdags presenterade den nya majoriteten i Köpings kommun, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokroaterna, sitt första gemensamma budgetförslag inför kommande år. Det har sen tidigare varit känt att det väntades bli en budget med strama tyglar, givet det rådande ekonomiska läget i landet med inflation, kriser och kraftigt ökade kostnader på bland annat el och drivmedel. Men också med hänsyn taget till att vi går mot en allt mer osäker framtid. Men det var ingen "krisbudget" i den bemärkelsen, nej det handlade snarare om en återhållsam budget med fortsatta effektiviseringskrav på verksamheterna.

 

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation