• loggo

   

Budgetbeslut skjuts upp

 

Köping kommuns politiker och förvaltningar har kämpat under den pågående budgetprocessen under en krävande vår och sommar. Det globala läget med hög inflation och närområdets konflikter har satt sin prägel på både medborgare och samhällsorgan, med ökade kostnader för energi, bränslen och räntor. Denna påverkan slår hårt mot både pågående verksamhet och framtida investeringar. Det uppskjutna budgetbeslutet för 2024, som flyttades från juni till september, har nu skjutits fram igen på grund av den osäkra situationen. Kommunstyrelsens ordförande, Per Ågren, förklarade att detta är för att undvika drastiska åtgärder innan en tydligare bild av ekonomin finns. Även om framtidsutsikterna är dystra enligt Regeringen, SKR och Svenskt Näringsliv, lyser några små ljusglimtar fram. Det tidigare prognosticerade underskottet på 48 miljoner kronor har minskat till 34 miljoner kronor. Som sista utväg finns möjligheten att höja skattesatsen, vilken utgör 70 procent av kommunens inkomster. Endast sex av Sveriges 290 kommuner höjde skatten inför 2023, ingen av dem i Västmanland.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation