• loggo

   

Framtid Kungsör förslag till budget

 

 

PRESSMEDDELANDE FRAMTID KUNGSÖRS BUDGET 2025

Politiska majoriteten i Kungsör lägger nu fram sitt budgetförslag. Nya mål för kommunfullmäktige med kvalitet i alla verksamheter och gottbemötande i alla led och trygga framtidens levnadsvillkor.

Vi satsar nu på att möta den demografiska utvecklingen för våra äldre och satsar nu för att möta den kraftigt stigande kurvan av omsorgsbehov. Efter beslut så lägger vi in mera resurser för att kommunens anställda skall kunna bedriva friskvård ett led till att vara attraktiv arbetsgivare. Vi lägger nu medel för att få till en ny översiktsplan med sikte på 2050

 

  • Socialnämnden tilldelas ytterligare 7 miljoner kronor att möta den demografiska utvecklingen med fler äldre i behov av vård- och omsorg. 
  • Friskvårdbidaget fördubblas för kommunens medarbetare. 
  • Kommunens teknikbolag tilldelas ett anslag för naturvården för att återinföra naturvårdslaget. 
  • Ny översiktsplan, - Kungsör 2050
  • Barn- och utbildningsnämnden budgetram utökas med 1,5 miljoner kronor för att ta hem den anpassade grundskolan.
  • Planering för ett äldrecenter vid Tallåsgården
  • Utveckling av Klämsbo ridskola

 

Vi är medvetna om att vi ytterligare går in i ett tufft budgetår men även i svåra tider är det viktigt att bringa framtidstro i synnerhet för barn och unga. Och nu tar vi ett steg för våra äldre och tryggar denna omsorg.

Mikael Peterson (S)
Madelene Fager (C)
Christer Henriksson (V)

(Pressmeddelande Framtid Kungsör)

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation