• loggo

   

Larm om PFAS-förorening i Norsa hagar

 

I ett oroväckande fynd har Länsstyrelsen upptäckt förhöjda halter av PFAS i fågeldammen vid Norsa hagar, ett välbesökt naturområde utanför Köping. Föroreningen tros härröra från en gammal övningsplats för räddningstjänsten, belägen i anslutning till området. Det meddelar Köpings kommun i ett pressmeddelande.

Norsa hagar är ett populärt utflyktsmål, känt för sin mångfald av fåglar och den naturliga betningen av kor som hjälper till att hålla landskapet öppet. Det var Länsstyrelsens vattenprover som avslöjade de förhöjda halterna, vilket ledde till att Köpings kommun snabbt inledde en ansvarsutredning.

PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är en grupp av kemikalier som används i en rad industriella processer och produkter på grund av deras vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Dessa kemikalier är dock extremt svårnedbrytbara i miljön och har kopplats till flera hälsoproblem, inklusive cancer och hormonstörningar.

Per Ågren, kommunstyrelsens ordförande, betonar att säkerheten för både människor och djur är av högsta prioritet. "Så fort vi fick information om det här började vi arbeta med att se till så inga djur eller människor kan ta direkt skada," säger han. För tillfället anses det inte finnas någon omedelbar hälsorisk för människor eller betande kor. Länsveterinären har bedömt att kornas hälsa inte är hotad av de nuvarande halterna, och promenader i området är fortfarande säkra, så länge man undviker fågeldammen.

Linda Eriksson, miljöstrateg på kommunen, betonar vikten av försiktighet: "För säkerhets skull ska man inte gå ner till fågeldammen eller släppa sin hund lös." Detta för att minimera risken för exponering tills mer är känt om omfattningen och konsekvenserna av föroreningen.

En central fråga är hur föroreningen kommer att hanteras framöver. Vanligtvis pumpas vatten ur en brunn till fågeldammen under hösten för att anpassa vattennivån för rastande vadarfåglar. I år kommer detta arbete inte att fortgå utan noggrann undersökning av vattnets kvalitet. "Vi vill inte få ut förorenat vatten i Mälaren," understryker Linda Eriksson, med tanke på risken att PFAS sprider sig till det bredare vattensystemet.

När ansvarsutredningen är klar kommer Köpings kommun och Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF), som tidigare hade ansvar för räddningstjänsten, att behöva avgöra hur ansvaret och kostnaden för saneringen ska fördelas. "Vi måste arbeta lugnt och metodiskt för att undvika att sprida föroreningen ytterligare," säger Per Ågren, och påpekar att en detaljerad plan för sanering måste utformas innan några åtgärder kan vidtas.

Upptäckten vid Norsa hagar är en påminnelse om de långvariga effekterna av industriella och kommersiella aktiviteter på vår miljö. PFAS-föroreningar har blivit ett globalt problem, och händelsen i Köping illustrerar de utmaningar som många samhällen står inför när det gäller att hantera dessa farliga kemikalier.

Köpings kommun står nu inför uppgiften att balansera skyddet av ett älskat naturområde med behovet av att säkerställa långsiktig hälsa och säkerhet för invånare och djurliv. Det är en komplex situation som kräver både tålamod och beslutsamhet, och utfallet kommer att bli avgörande för hur området och dess miljövärden kan bevaras för framtida generationer.

Fotnot: PFAS är en samlingsbenämning för cirka 4 700 olika ämnen som alla har hög stabilitet och långsam nedbrytning. Deras användning har varit utbredd i många år, men på senare tid har medvetenheten om deras risker ökat betydligt.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation