• loggo

   

Befarar kraftig influensasäsong

 

En god handhygien och förmågan att hålla avstånd till andra människor , det har under de två gångna covid-åren varit en viktig del att även hålla andra sjukdomar borta. Men i takt med att covid-pandemin succesivt klingat av, ökar nu risken för att den årligen återkommande influensan blir omfattande. Det befarar Region Västmanlands vaccinsamordnare Mikael Sars.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation