• loggo

   

Regionen i stabsläge

 

Med anledning av kriget i Ukraina går Region Västmanland upp i stabsläge tisdagen den 15 mars klockan 14, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.
Detta framförallt för att skapa bästa möjliga förberedelse inför en eventuell ökning av antalet flyktingar med behov av vård, men också för att säkra att regionen ska klara sina samhällsviktiga uppdrag vid en långvarig kris.
Situationen är hanterbar i dagsläget, men eftersom saker kan förändras snabbt ger stabsläget ett bra stöd när det gäller beslutsfattande och omvärldsbevakning vid svåra utmaningar. Det är viktigt att börja kraftsamla så tidigt som möjligt för att kunna möta en kommande ökning av antalet flyktingar med vårdbehov, säger Jan Hallberg, administrativ direktör.

Ukrainska flyktingar har redan börjat anlända till Västmanland, och helgen 12-13 mars aktiverades delar av regionens krisorganisation för att stötta flyktingmottagandet med hälso- och sjukvård.
Förutom att hantera vård för flyktingar handlar stabsläget även om att skapa handlingsutrymme för andra utmaningar som skulle kunna tillstöta med anledning av kriget och ett allmänt försämrat världsläge – till exempel när det gäller varuleveranser och IT-säkerhet.

De senaste två åren har regionen vid flera tillfällen varit uppe i såväl stabsläge som förstärkningsläge – men då med anledning av pandemin. Det senaste stabsläget lämnades så sent som den 7 mars i år.

(Region Västmanland)


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation