• loggo

   

Kraftsamling för framtidens kompetensförsörjning

 

Onsdagen den 15 november samlades 70 representanter från näringsliv, bransch- och intresseorganisationer, skola och kommun i Köping för att diskutera regionens framtida kompetensförsörjning. Initiativet, under temat #kraftsamla, visade på stor enighet och optimism kring vikten av samverkan för att möta de kommande utmaningarna.

En undersökning från Industrirådet visar att 300 000 medarbetare kommer att behövas inom teknik- och industrisektorn inom tre år. Det handlar både om yrkesarbetare och ingenjörer, och avser såväl ersättningsjobb som nyrekryteringar. Exempelvis behövs ca 18 000 processoperatörer om tre år, medan det idag endast examineras 1 500 per år.

Trots utmaningen andades mötet framtidstro. Saab AB i Arboga, som står inför stora utmaningar i det aktuella omvärldsläget, lyfte fram vikten av samverkan mellan skola, näringsliv och kommun för att attrahera och utbilda morgondagens kompetens.

Panelsamtal och workshops gav konkreta exempel på hur samverkan kan leda till framgångsrika lösningar. #kraftsamla visade tydligt att en gemensam satsning på kompetensförsörjning är avgörande för regionens framtid.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation