• loggo

   

Köpings företagsklimat

 

I den senaste rankingen av företagsklimatet hamnade Köpings kommun återigen långt ner. Detta är en indikation på att det finns utrymme för förbättringar.
För att förbättra företagsklimatet behöver dialogen och förståelsen mellan företag och kommun förbättras. Detta var ett av budskapen från ett möte som Köpings kommuns näringslivsavdelning och Svenskt Näringsliv anordnade den 26 september.

På mötet presenterade näringslivet och politiken sina prioriteringar för att förbättra företagsklimatet. Det framkom att det finns en del skiljaktigheter i synen på vad som är viktigast. Men båda grupperna var överens om att dialogen behöver förbättras.

Det är alltså viktigt att kommunen arbetar för att skapa ett bra företagsklimat. Detta är inte bara bra för företagen, utan också för alla invånare i kommunen.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation