• loggo

   

Folkhälsoparken i Köping växer fram

 

Det har nu gått fyra månader sedan det officiella "första spadtaget" togs för den nya Folkhälsoparken i Köping. Den första etappen av sammanlagt fem.
Under de senaste månaderna har arbetet pågått med att bland annat anlägga nya gång- och cykelstråk och skapa nya entréer till området. Runtomkring finns ett flertal cirkelformade ytor av olika slag och storlek. De mindre består av jord, där man inom bara några veckor ska plantera runt 30-talet träd av olika sorter. Bland annat ska en fruktlund anläggas där besökare under säsong ska kunna ta del av skörden. De större grusbelagda cirklarna kommer att bli dels grillplatser, men även en utescen.
De nya entréerna är redan på plats, men under iordningsställande. De kommer att vara välkomnande och tydliga med "Krillan" väl synligt.

Ett önskemål med stor förankring bland kommuninvånarna är en skatepark. Den finns med i diskussionerna inför etapp 2.

Arbetet med den nya Folkhälsoparken inleddes redan 2018, efter att politiken gett Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda Krillans framtid. Redan från start har delaktigheten från allmänhet, föreningsliv och näringsliv stått i fokus.
Nästa steg i medborgardialogen kommer att ske om en månad. När etapp 1 väl ska invigas - i början av nästa sommar - vill Anders Eriksson och hans medarbetare få in fler idéer och önskemål från kommuninvånarna.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation