• loggo

   

Förvaltning byter skepnad


Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 27 september, fattades beslut om en organisationsförändring av Kultur- och Folkhälsoförvaltningen i Köpings kommun. Förändringarna är resultatet av en utredning som kommunledningsförvaltningen genomförde under första halvåret i år och som gjordes på uppdrag av politiken med syfte att utvärdera den nya organisationen som trädde i kraft vid årsskiftet 2018-2019, då bland annat Kolsva kommundel upphörde. Delar av verksamheterna i Kolsva införlivades då bland annat i Kultur & Folkhälsoförvaltningen.
 
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation