• loggo
  • 202104
  • 4

   

Miljoner till skolorna

 

Västmanlands kommuner tilldelas 100 miljoner kronor i en stor jämlikhetssatsning på länets skolor. För Köping, Arboga och Kungsör innebär det ett tillskott på 23 miljoner kronor under 2019.
Vi vet att jämlikheten måste öka om kunskapsresultaten i skolan ska kunna fortsätta att förbättras. Därför fördelas mest pengar till de skolor med störst behov, din framtid ska aldrig begränsas av var i landet du växer upp, säger riksdagsledamot Pia Nilsson (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott i ett pressmeddelande.

Trots hårt arbete så har vi sett att betyg och meritvärden allt för mycket speglas av vad elevernas föräldrar har för utbildning och bakgrund. Så med de här pengarna har vi fantastisk möjlighet att vända på detta. För att få en mer jämlik skola kommer vi bland annat att anställa fler resurslärare, fler tjänster inom SVA (svenska som andraspråk) och förstärka studie- och yrkesvägledningen, säger Roger Eklund (S), kommunalråd i Köping.

Bidraget fördelas utifrån elevantalet och med hänsyn till socioekonomiska faktorer utifrån ett index som SCB sammanställer varje år. Pengarna ska användas till nya eller utökade insatser. Nio av tio huvudmän som har begärt ut pengar har uppgett att bidraget ska användas till personal och kompetensutveckling. Bidraget får inte användas till att ersätta egna kostnader. I början av april fattar Skolverket slutgiltigt beslut om utbetalning.

Vi vet att segregationen i skolan ökar och att elevernas möjlighet till en likvärdig skola minskar. De här pengarna ska bidra till att motverka den utvecklingen och då är det väldigt positivt att det 2019 är fler som har valt att ansöka om bidraget för en likvärdig skola, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.


Så mycket får kommunerna i Västra Mälardalen.

Köping: 13,2 miljoner kronor.

Arboga: 5,8 miljoner kronor.

Kungsör: 4,5 miljoner kronor. 

  

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation