• 4
  • 202104
  • loggo

   

Hälso- och sjukvårdsbarometern

 

Digital vård har fått stor uppmärksamhet under senare år. Men invånarnas förtroende för digitala vårdbesök är svagt, visar den årliga Hälso- och sjukvårdsbarometern. Bara två av tio säger sig ha stort eller ganska stort förtroende för digitala vårdbesökt, medan över 50 procent säger att förtroendet är litet eller ganska litet.

- Vård på distans via modern teknik har kommit för att stanna och kommer att fortsätta utvecklas. Däremot passar det säkert inte alla invånare eller vid alla tillfällen, säger regionrådet Helena Hagberg (L) i ett pressmeddelande från Region Västmanland.

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar samtidigt att invånarnas förtroende för den traditionella vården är fortsatt hög. 83 procent av västmanlänningarna anser att de har tillgång till den vård de behöver, jämfört med 81 procent riket.

- Det är positivt att så stor majoritet av invånarna litar på att vården i länet fungerar när de blir sjuka. Resultatet är ett kvitto på att våra medarbetare gör ett bra jobb. Västmanland hävdar sig väl jämfört med övriga regioner, säger regionråden Kenneth Östberg (S).

Sedan 2002 har landsting och regioner mätt svenskarnas attityder till och kunskaper om hälso- och sjukvården. Tillgång till den vård man behöver är en av de mest övergripande frågeställning i undersökningen. Andelen västmanlänningar som anser att de har den vård de behöver har successivt ökat.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation