• loggo
  • 202104
  • 4

   

Västra Mälardalen ökar


Enligt SCB ökad befolkningen i Sverige med nästan 110 000 personer under 2018. Befolkningsökningen i riket var något lägre än året innan. Sveriges befolkning i slutet av 2018 var 10 230 185 personer.

De senaste åren har befolkningen i Västmanlands län ökat med över 2.500 personer per år. Även i fjol ökade befolkningen i hög takt och i slutet av året bodde 273.929 personer i länet. Det innebär att befolkningen ökade med 2.834 personer jämfört med åren innan (2017). Ökningstakten har minskat jämfört med de senaste två åren. Det hänger framför allt samman med att färre personer än tidigare från utlandet flyttade till länet och att antalet avlidna var högre än tidigare år. Delvis vägde detta upp av att fler personer än tidigare år flyttade till länet från andra delar av Sverige, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

En viktig förklaring till befolkningsökningen är fortfarande att antalet personer som flyttar till länet från utlandet är högre än antalet som flyttar till utlandet.

I Västerås kommun, där omkring hälften av länets invånare bor, ökade befolkningen med 1 944 personer. Arboga, Västerås och Hallstahammars kommun hade alla en högre ökningstakt än Sverige totalt. Endast Västerås kommun och Hallstahammars kommun hade ett positivt födelseöverskott, det vill säga att fler personer föddes än avled under året. Befolkningen ökade i de flesta av länets kommuner. I Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun minskade befolkningen marginellt.

Antalet yngre och äldre har växt i de senaste årens starka befolkningsökning, en utveckling som förväntas fortsätta.


Befolkningsmängd 2018

KÖPING 26.268 +152
ARBOGA 14.158 +204
KUNGSÖR 8.667 +64

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation