• loggo
  • 202104
  • 4

   

Positivt resultat för Arboga

 

Nu är det ekonomiska resultatet för 2018 klart.
Arboga kommun redovisar ett positivt resultat på 6,6 miljoner. Det är en avvikelse mot budget på minus 1,4 miljoner, det skriver Arboga kommun i ett pressmeddelande.

Under onsdagen presenterades Arboga kommuns ekonomiska resultat för 2018. Totalt sett har kommunen ett positivt ekonomiskt resultat. Det beror främst på engångsintäkter, bland annat utdelning från Mälarenergi Elnät. Inom två nämnder finns ett underskott.

– Vi arbetar både med kort- och långsiktiga strategier för att komma tillrätta med underskottet i nämnderna. Det kräver både handlingskraft och nytänkande. Det är givetvis något som vi tar på största allvar, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Socialnämnden visar ett underskott på knappt 34 miljoner och barn- och utbildningsnämnden ett underskott på knappt 5 miljoner. Tekniska nämnden, fritids- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen visar ett positivt resultat.

– Vi arbetar tillsammans med berörda nämnders ordförande och förvaltningschefer. Det är viktigt är att analysera och ta fram åtgärdsplaner för att komma tillrätta med underskotten. I arbetet har vi också en helhetssyn för alla kommunens verksamheter, säger Röhfors.

Socialnämnden införde under hösten köp- och vikariestopp. Nu pågår en fortsatt genomlysning av socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter för att identifiera åtgärder som ska minska underskottet.

Årsredovisningen beslutas i kommunfullmäktige i april.

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation