• loggo
  • 202104
  • 4

   

Köping söker kontaktpersoner


Just nu söker Köpings Kommun personer som kan hjälpa till och stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Kontaktperson
Vissa personer i vår kommun lever med en funktionsnedsättning som gör livet lite mer isolerat än det borde vara. De kan beviljas en kontaktperson. Kontaktpersonen blir en vän som tar med sig den som behöver det ut för att hitta på någon aktivitet. Det kan vara att shoppa, fika, gå på bio, ja helt enkelt det den du stödjer känner för att göra. Typiskt sett så ses man en gång i veckan under två till fyra timmar. För den tiden får du ett arvode, och ersättning för dina omkostnader.

Bli stödfamilj
Som stödfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem. Vissa behöver komma till sin stödfamilj bara ett par dygn i månaden, medan andra behöver mer stöd. Ibland kan det även finnas behov av akut vistelse.

Kvalifikationer
För att kunna bli kontaktperson, avlösare eller stödfamilj behöver du vara myndig, men i övrigt finns inga specifika krav utan det görs en lämplighetsbedömning utifrån intervju och kontrolluppgifter från bland annat belastningsregistret.
Vad gäller begreppet "familj" så kan den självklart se ut på många olika sätt, du kan till och med vara ensamstående. Det viktigaste är att den vilar på stabila förhållanden för att kunna uppfylla uppdragets syfte.

För den tiden får du ett arvode, och ersättning för dina omkostnader.

Läs mer på Köpings Kommuns webbsida om hur det är att vara ett stöd.

  

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation