• loggo

   

Positivt resultat för Köpings kommun trots ökade kostnader

 

Köpings kommuns bokslutskommuniké för 2023 visar ett preliminärt resultat på 5,4 miljoner kronor. Det är 6,6 miljoner kronor lägre än budgeterat och 20,6 miljoner kronor lägre än resultatet för 2022. Resultatet är preliminärt och ännu inte granskat av revisionen.

Ökade kostnader och ökade intäkter

Resultatet har påverkats av ökade kostnader med 90,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. De större ökningarna utgörs av personalkostnader, hyres- och fastighetsrelaterade kostnader samt inhyrd personal. Samtidigt har skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 85,3 miljoner kronor.

Stabil ekonomi trots lägre resultat

"Trots att tidigare prognoser visat på stora underskott avslutar vi 2023 med ett positivt resultat," säger Per Ågren, kommunstyrelsens ordförande. "Kommunen har en stabil ekonomi och en god grund att stå på även i lågkonjunktur."

Resultatet har även påverkats av återföring av utgifter i pågående investeringsprojekt. Det innebär att vissa utgifter som budgeterats för 2023 inte har förbrukats och därför återförs till kommunens kassa.

(Pressmeddelande Köpings kommun)

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation