• loggo

   

Kraftig ökning av antalet konkurser i Västmanland

 

Antalet konkurser i Västmanlands län har ökat med 127 procent i januari jämfört med samma månad förra året, enligt statistik från Syna. Den dystra trenden speglar bilden i hela Sverige, där konkurserna ökat med 65 procent.

Bygg- och fastighetsbranschen är hårt drabbad av den minskade byggnationen och de höga räntorna. Även restaurangbranschen kämpar, då hushållen drar ner på sina utgifter. Företag inom transportsektorn och handeln har det också bekymmersamt.

"Många företag har försökt hålla ut, men i takt med ett sinande kassaflöde och krympande orderböcker står man inför faktum: att det inte går att driva verksamheten vidare," säger Karl Stjerna, VD för Syna i ett pressmeddelande.

Särskilt drabbade är små och medelstora företag, som utgör stommen i det svenska näringslivet.

För att vända den negativa trenden krävs fler positiva signaler. Att inflationen tycks vara på väg ner är lovande, men kan snabbt förändras beroende på omvärldsfaktorer. Signaler om sänkta räntor är en annan ljuspunkt, men förutsätter en stabiliserad inflation på en låg nivå.

"Det är framför allt små och medelstora företag som drabbas av de ökande konkurserna," säger Karl Stjerna. "Dessa företag utgör stommen i det svenska näringslivet och det är därför oroande att se en så kraftig ökning av konkurserna i just denna sektor."

Västmanlands län är inte ensamt om att drabbas av den ökande konkursvågen. I hela Sverige har antalet konkurser ökat kraftigt under den senaste tiden. Detta är en oroande trend som riskerar att få stora negativa effekter på den svenska ekonomin.
Vad som behövs nu är fler positiva signaler. Att inflationen tycks vara på väg ner är lovande, men kan snabbt förändras beroende på vad som framför allt händer i vår omvärld. Signaler om sänkta räntor är en annan, vilket dock förutsätter att inflationen stabiliseras på en låg nivå, avslutar Karl Stjerna.

(Pressmeddelande Syna)

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation