• loggo

   

KBAB går med i klimatinitiativ

 

Köpings Bostads AB har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 %. 166 företag med sammanlagt drygt 631 000 lägenheter har hittills anslutit sig.

- I vårt samhällsansvar ingår att bidra till miljömässig hållbar utveckling och därför har vi skrivit på avsiktsförklaringen till klimatinitiativet, säger Peter Landin, vd KBAB.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

En fossilfri allmännytta senast år 2030.
30 % lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

För att driva på klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden och där har Köpings Bostads AB valt att lägga fokus på förnybar energi med bland annat satsning på mer solenergi framöver.

  

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation