• loggo
  • 202104
  • 4

   

Arbetsförmedlingen kvar

 

Arbetsförmedlingen har idag meddelat att 132 arbetsförmedlingskontor avecklas successivt under 2019 och 2020. Samtidigt meddelar Arbetsförmedlingen att kontoret i Köping blir kvar och så här kommenterar Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson beskedet.

-Det är ett glädjande besked för Köping och hela Västra Mälardalen att Arbetsförmedlingen kommer ha kvar sitt kontor här.
Under våren 2018 togs beslut om att KMV:s gamla lokaler skulle byggas om och bli kontorslokaler för Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten samt Köpings kommuns arbetsmarknadsenhet.

-Vi fortsätter vårt goda samarbete och är övertygade om att de nya lokalerna kommer kunna skapa ännu bättre förutsättningar för verksamheterna. Målet är ju att stödet till de som vänder sig till oss ska bli ännu bättre, fortsätter Elizabeth Salomonsson.

Byggnationerna av det nya kontoret pågår för fullt och planen är att inflyttning ska ske under hösten.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation