• loggo

   

Fastighetsaffär i Köping

 

Amasten Fastighets AB har idag avtalat om att köpa elva bostadsfastigheter och en tomt i Köping av Sterner Stenhus Fastigheter för 216 miljoner kronor.

”Vi ökar vårt fastighetsbestånd i Mälardalen i linje med vår fastslagna strategi.”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB i ett pressmeddelande.

De förvärvade fastigheterna omfattar 220 lägenheter och 17 381 kvadratmeter med hyresintäkter om 16,9 miljoner kronor per år. Fastigheternas uthyrningsgrad uppgår till 98,6 procent. Fastigheterna beräknas övertas av Amasten den 2 september.

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler.

  

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation