• loggo
  • 202104
  • 4

   

Fler har snabbt bredband

 

82 procent av hushållen i Västmanland har nu tillgång till snabbt bredband.
Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

81,72 procent av hushållen i Västmanland hade i oktober 2018 tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s. Det är en ökning med 3,45 procent eller ca 4 600 hushåll. Det ger Västmanland en sjundeplats i riket där snittet är 82,24 procent. Utvecklingen följer i stort den för riket men fortfarande är det en bit kvar till det nationella målet om att 95 procent av landets hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Det har varit en tid med kraftig bredbandsutbyggnad, även längre ut på landsbygden. Det gör också att utbyggnaden blir svårare att genomföra. Långa avstånd och en glesare befolkning gör det svårare för aktörerna att klara sina kalkyler.

- Det är viktigt att fortsätta bygga ut bredbandsnätet, framförallt på landsbygden. Det är en del i att ge hela Västmanland möjligheter att utvecklas. Region Västmanland ska vara en drivande kraft i detta, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Att bygga på landsbygden kräver många markavtal och fler olika tillstånd innan byggnationen kan slutföras, detta tar tid. Bristande efterfrågan på snabbt bredband i vissa områden har också försenat utbyggnaden och i vissa fall stoppat den.

- Därför är det glädjande att se att det trots allt sker en utbyggnad av snabbt bredband, även på landsbygden, vilket ger människor och företag en möjlighet att ta del av digitaliseringens fördelar, säger Lars Eriksson, bredbandskoordinator, Region Västmanland.

De regionala bredbandskoordinatorerna har sedan 2017 regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bl.a. att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

 

 


 

 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation