• loggo
  • 202104
  • 4

   

Dags för medborgardialoger

 

Köpings kommun håller nu på att uppdatera de övergripande målen för framtiden och vill nu veta vilka frågor du som invånare tycker är viktiga. Kommunen bjuder därför in till medborgardialoger om Köpings kommuns framtid. Med på dialogerna är politiker och tjänstemän från Köpings kommun samt representanter från polisen.

Några frågor som kommer att tas upp är: Hur skapar vi trygghet? Vad betyder attraktiv boendemiljö för dig? Hur bygger vi ett hållbart samhälle i Köpings Kommun?
Medborgardialogerna börjar den 1 april i Västra Skedvi, Bygdegården. Tisdag 2 april Odensvi, Dybecksgården. Torsdag 4 april Himmeta, Bygdegården. Tisdag 9 april Munktorp, Gamla kommunalhuset. Onsdag 10 april Kolsva, Biblioteket. 15 april iRåhuset, Köping.
Det kommer också vara möjligt att svara på en digital enkät mellan den 5-15 april. Enkäten kommer finnas tillgänglig på Köpings kommuns webbplats.

  

 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation