• 202003
  • loggo
  • 202002

   


Efter några års utredande har nu Naturvårdsverket för första gången sedan år 2000 presenterat ett förslag om nya jakttider, som inom kort kommer att överlämnas till regeringen.


Ett stort steg mot att tillåta gårdsförsäljning av alkohol i Västmanland, togs på måndagen då regionfullmäktige efter votering antog förslaget att göra Västmanland till försöksregion.


Under tisdagseftermiddan kom ett mycket glädjande besked till Köpings kommuninvånare i allmänhet och KIS Bandy i synnerhet.


Sen några månader tillbaka håller nu Köpings Tennisklubb på med den utbyggnad som kommer att ge köpingsborna möjlighet att spela padel.


Nu på fredag med start klockan 17 och under det följande dygnet, fram till cirka 14.00 på lördag eftermiddag kommer ett 30-tal långdistanslöpare, men även vältränade motionslöpare att springa cirka 30 mil längs Köpings gator.

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation