• 4
  • 202104
  • loggo

   


Från och med den 26 oktober ersattes SMHI:s tidigare vädervarningssystem med ett nytt klassificeringssystem, så kallade konsekvensbaserade vädervarningar.


Den 25 november kommer det att arrangera en Teknik För Tjejer-kväll för att fånga upp alla de intresserade tjejerna som inte fick möjlighet till de 22 platser som erbjöds i somras.


De senaste årens stora uppsving och renässans för just vinylskivan, är också skälet till att han i januari i år slog upp portarna till ännu en skivbutik och filial till Nostalgipalatset, nu i hemstaden Arboga.


Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 27 september, fattades beslut om en organisationsförändring av Kultur- och Folkhälsoförvaltningen i Köpings kommun.


Den här veckan är det den årligen återkommande HLR-veckan, en vecka med Hjärt-lungräddning i fokus.


De senaste årens omfattande angrepp av granbarkborre har lett till att det står en hel del döda träd som riskerar att falla, varför åtgärderna är nödvändiga.


Under fredagen inleddes årets älgjakt här i vårt område, i södra Sverige och således inte på en måndag som varit brukligt tidigare.


Starten för om- och utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra kommer allt närmare, vilket inte lär ha undgått någon som åkt sträckan de senaste månaderna.

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation