• loggo
  • 202104
  • 4

   

Företagsmöte 7/10

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som alla känner till. Trots det är det ofta frustrerande svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär då det är ett holistiskt angreppsätt att se på samhällsutveckling. Finns det således olika dimensioner av hållbarhet och vad betyder det i praktiken?

Den här morgonen får vi veta vad ”hållbar utveckling” innebär i praktiken. Vi möter två lokala företag, från olika branscher, som båda har fått utmärkelser för sitt goda hållbarhetsarbete. 

Vi får även information om vilka stöd som finns både för dig som vill börja skapa en mer hållbar affärsverksamhet och för er som redan arbetat med dessa frågor under en längre tid.

Ett av målen i Agenda2030-målen, FN:s 17 globala hållbarhetsmål, är ”Hållbara städer och samhällen”. Hallstahammars kommun berättar om det ramverk och hållbarhetsråd för en långsiktigt hållbar kommun som håller på att arbetas fram med olika exempel, bland annat från samhällsplaneringen.

Kommunens största bostadsbolag berättar om deras tankar om en hållbar samhällsutveckling och om hur de arbetar rent praktiskt för att skapa en hållbar bostadsutveckling.


Deltagare i soffsamtalen:

- Oskar Mineur, Hållbarhetsexpert, Create Business Incubator

- Linda Stenberg, Rektor, Hagvidson Ekot 

- Johanna Landin, Affärschef, Almi Företagspartner              

- Magnus Gustafsson, Kommunstrateg, Hallstahammars kommun                              

- Anna Windal, Samhällsbyggnadschef, Hallstahammars kommun

- Ulf Magnusson, VD, AB Hallstahem

- Dilip Chandrasekaran, Global Forsknings- och Utvecklingschef, Kanthal AB

 
 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation