• loggo

   

Anti-traffickingdag i Kungsör


Det är för 12:e gången som eventet äger rum, där sex- och människohandeln i Sverige är ett återkommande tema.
Huvudtalare i år är Anna Runesson från Västerås som är regions-koordinator för Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel, NMT.

NMT är ett operativt nätverk bestående av flera myndigheter som tillsammans och var för sig arbetar mot prostitution och alla former av människohandel, däribland Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket och kommunernas Socialtjänster. Verksamheten leds av Jämställdhetsmyndigheten. Målet är att förebygga prostitution och människohandel för alla ändamål i Sverige. En viktig del i arbetet är att förbättra skyddet för utsatta och öka lagföringen av förövare.

Arrangemanget äger rum i Centrumgården i Kungsör på lördag och startar klockan 14.

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation