• loggo

   

Stora utmaningar väntar

 

I måndags berättade vi om att Kungsörs kommun just nu via en enkät samlar in tankar, idéer och förslag från kommuninvånarna om hur dom ser på framtidens äldreomsorg.
Hur vill dom forma sin egna framtid i ett samhälle där den äldre befolkningen kommer att öka kraftigt och därmed även vårdbehoven.
Boendeformer, aktiviteter och socialt umgänge är viktiga delar för den enskilde. Men minst lika viktigt är att det finns tillräckligt med personal, och personal med rätt kompetens.
Just den framtida personalförsörjningen är en stor utmaning.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation