• loggo

   

Samverkan för en attraktivare Hjälmaregion

 

Hjälmaren, Sveriges fjärde största insjö, har potential att bli en ännu mer attraktiv destination för både boende och turister. Det menar representanter från de tre länen och fem kommunerna som nu bildat föreningen Hjälmarsamarbetet.
Föreningen har som mål att samordna utvecklingen av landsbygdsutveckling, naturmiljö och friluftsliv i området. Redan nu finns en utmärkt kanotled runt hela Hjälmaren och arbetet pågår med att skapa en sammanhängande sjönära cykelled.

Föreningen ser fram emot att sjösätta fler projekt för att öka Hjälmarens attraktivitet. Den nya styrelsen har nyligen konstituerats och arbetet med att ta fram en vision och strategi för framtiden har påbörjats.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation