• loggo

   

Arboga tar över säkerhets- och krisberedskapsarbetet

 

Arboga kommun har från den 1 januari 2024 tagit över säkerhets- och krisberedskapsarbetet i egen regi. Tidigare låg verksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF), men omvärldsläget har bidragit till att arbetet behöver drivas på kommunal nivå.

En helt ny enhet har skapats direkt underställd kommunstyrelsen. Enheten kommer också att samverka med Kungsörs kommun.

Den omfattande gängkriminaliteten, det ökade terrorhotet mot Sverige och inte minst det allt allvarligare krigshotet från Ryssland är högt prioriterade frågor i Sverige och ute i landets kommuner.

Senast i förra veckan väckte till exempel försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin stor uppmärksamhet efter att ha summerat säkerhetsläget och uppmanat befolkningen att mentalt förbereda sig för krig. Uttalanden möttes förvisso av en viss kritik, men uttalandena kan inte heller avfärdas.

Sedan 15 år tillbaka har säkerhets- och krisberedskapsverksamheten bedrivits inom VMKF. Men för ett år sedan gick Köpings kommun i bräschen när man utifrån behoven valde att återföra krisberedskapen och säkerhetssamordningen från VMKF till den egna kommunen.

De två tjänster på VMKF, som tidigare fram till årsskiftet servat Arboga och Kungsörs kommuner med dessa tjänster, återförs således nu till Arboga kommun. Dessutom förstärks verksamheten med ytterligare två tjänster.

Kungsörs kommun har i likhet med Arboga känsliga verksamheter. Och vikten av att såväl säkerhetsarbetet som krisberedskapen fungerar är oerhört viktigt.

Chef för den nya enheten är förre säkerhetssamordnaren för Arboga och Kungsör, Andreas Ahlsén.

  

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation