• loggo

   

Dags för nattvandringar

 

Köping kommun planerar åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten inför sommaren. En viktig del av arbetet är kommunens nattvandringar, ett initiativ från Social & Arbetsmarknadsförvaltning och Barn- och Ungdomsenhetensom som syftar till att öka tryggheten genom vuxennärvaro och minska risken för brottslighet. Sedan våren 2019 har nattvandringarna blivit en mer permanent och schemalagd verksamhet under sommarmånaderna. Teamen är ute varje helg och vid större evenemang mellan klockan 20.00 och 02.00 för att observera, rapportera och eventuellt larma om läget skulle bedömas som kritiskt. Under sommarmånaderna kommer kommunens ungdomsgrupp att samordna nattvandringarna med hjälp av kommunanställda, politiker och intresserade föräldrar.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation