• loggo

   

Här planeras för ny tomter

 

Tillgång och efterfrågan på mark för bostadsbyggande i Köpings kommun, i synnerhet småhustomter, varierar från tid till annan, som i de allra flesta kommuner. För att tillgång och efterfrågan ska kunna matchas har en kommun skyldighet att ta fram detaljplaner för framtida byggande och ha en så kallad planberedskap. Vi har besökt samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping för att ta pulsen på såväl nutid som framtid.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation