• loggo
  • 202104
  • 4

   

Fördjupade översiktplan

 

Vill du vara med och forma framtidens Köping?

Ja, då ska du passa på att besöka samhällsbyggnadskontorets samrådsmöte på Forum nu på tisdag 30 augusti där förslaget av den fördjupade översiktplanen ska presenteras.

Samrådet, som berör Köpings tätort, är det första steget i planprocessen där allmänheten kan komma in med idéer och synpunkter på förslagen. Antingen via webbformulär på kommunens hemsida, via sociala medier eller på plats på kommande samrådsmöte.

Det nu aktuella förslaget på den fördjupade översiktsplanen, som tar sikte på hur Köping är tänkt att formas utifrån dom behov som kan tänkas finnas om cirka 30-40 år, gick ut redan i slutet av maj - och samrådet kommer att pågå fram till sista november.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation