• loggo
  • 202104
  • 4

   

Guide riktad till näringslivet


Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i landets kommuner är på många håll högprioriterat. Så även i Köping, som säkert redan bekant. Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna, det kan även innebära stora ekonomiska konsekvenser för de lokala företagarna. För att i större omfattning inkludera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet har landets länsstyrelser tillsammans med Polisen, Brottsförebyggande rådet Brå och Svenskt Näringsliv tagit fram en guide som riktar sig till just näringslivet.Inslaget innehåller autogenererad textning.


 
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation