• loggo

   

+73 miljoner för Köping

 

Positivt resultat för Köpings kommun 2019.

I ett pressmeddelande från Köpings Kommun redovisar kommun i bokslutskommunikén ett resultat för 2019 på totalt 73 miljoner kronor. I budgeten planerade kommunen för ett resultat på +11 miljoner kronor.
Skatteintäkter och statsbidrag har gett ett överskott jämfört med budget på 12 miljoner kronor. Annat som bidrar till överskottet är högre utdelning från kommunala bolag än budgeterat och överskott på räntor. Dessutom tillkommer 19 miljoner kronor i överskott på centralt budgeterade medel som inte utnyttjats fullt ut. Nämndernas verksamheter visar på ett överskott i förhållande till delårsrapporten som då redovisade ett underskott på 7 miljoner kronor.

Köpings kommun skriver vidare i pressmeddelandet att årets investeringar uppgår till 441 miljoner kronor. Den enskilt största investeringen är nybyggnationen av badhus och idrottshall. Årsskiftet 2020/21 beräknas anläggningen kunna öppnas. En annan mycket stor investering är ombyggnad av hamnen. Ombyggnation av KMV-lokaler och ny förskola i Kolsva är andra objekt som det har investerats i.

Kommunalrådet Elizabeth Salomonsson säger i pressmeddelandet att det är positivt och glädjande med årets goda resultat. Det kommer att behövas en fortsatt stark ekonomi för att möta de utmaningar och stora investeringar i bland annat förskolor, skola och äldreboenden som kommunen står inför. Dessutom innebär resultatet att kommunen behöver låna mindre till investeringarna. Det är också mycket positivt att underskotten i nämndernas verksamheter har minskat, något som inte gjorts av sig självt utan mycket tack vare det stora engagemang som kommunens anställda har visat.

I bokslutskommunikén redovisas endast siffror. Kommunens verksamhet, måluppföljning, kommunens bolag med mera presenteras i samband med att årsredovisningen behandlas av kommunstyrelsen 19 mars och av kommunfullmäktige 30 mars.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation