• loggo
  • 202104
  • 4

   

Nytt magasin i hamnen

 

Om du någon gång under våren passerat Köpings hamn kanske du har sett att det byggs något stort där. Det är Magasin 19, en 132 meter lång och 48 meter bred byggnad som i framtiden kommer fungera som lager för gods som passerar hamnen. Idag har det traditionsenligt hållits taklagsfest för de som arbetat med projektet.

-Det tidigare magasinet var väldigt slitet och passade inte heller arbetssättet i den moderna hamnverksamheten, säger Johnny Larsson, hamnförvaltare i Köpings kommun i ett pressmeddelande.

-En positiv detalj är också att taket är förberett och anpassat för att verksamheten ska kunna installera solceller och eftersom magasinet är så stort så blir det på en yta av ca 3100 kvm, panelerna hamnar också i optimalt solläge, säger Johnny Larsson.

Inne i magasinet ska man kunna lagra 4 ton/m² och marken kommer vara asfalterad, men först ska det byggas klart.
-Vi har slutbesiktning den 27 juni och efter det kommer Mälarhamnar AB som driver hamnverksamheten att få tillgång till magasinet. Jag vet att det är efterlängtat, avslutar Johnny Larsson.

Byggherre är Köpings kommun som efter färdigställandet hyr ut magasinet till kommunalägda Mälarhamnar AB.

  

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation