• 4
  • 202104
  • loggo

   

Tågsläpp

 

Liksom korna kommer också museitågen ut om våren. Köping‒Uttersbergs Järnvägs museiförening i Köping är en av de järnvägsföreningar som deltar i det rikstäckande arrangemanget Tågsläpp.
Föreningens lilla femtiotalsdiesellok kommer att luftas för första gången i år, lokstallet är öppet och där kan man se övriga fordon och hur arbetet med att renovera dem med ålderdomliga metoder går till.
Samma dag hålls ett föredrag med bilder om den smalspåriga järnvägen från Köping till Uttersberg och Riddarhyttan. Föredraget hålls kl. 13.30 på Köpings museum i anslutning till den järnvägsutställning som för närvarande kan ses där. Tågsläppet pågår klockan 10‒16 söndag den 28 april.

 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation