• loggo

   

Varning till fastighetsägare

 

Ett varningens finger riktas mot fastighetsägare i Köpings kommun. Ett okänt företag har tagit kontakt och påstått att det är dags att spola ledningsnätet. Det är dock viktigt att alla fastighetsägare är medvetna om att det inte finns något krav från kommunen att genomföra denna åtgärd för privata avlopp, det skriver Köpings kommun på sin webbsida.

Kommunen och VME tar avstånd från den här typen av verksamhet och vill tydligt påpeka att enskilda fastighetsägare inte är tvingade att beställa denna tjänst. Det är viktigt att vara vaksam och inte låta sig luras av oseriösa aktörer.

Vid problem med avloppet uppmanar kommunen istället fastighetsägarna att kontakta det kommunala bolaget VME. De har den nödvändiga kompetensen för att göra en korrekt bedömning av felet, oavsett om det ligger i fastigheten eller i de allmänna ledningarna. Genom att vända sig till rätt instans kan fastighetsägare undvika att bli offer för bedrägeriförsök.

Det är också viktigt att påpeka att liknande händelser har inträffat tidigare. För några år sedan blev privata fastighetsägare uppringda av ett okänt företag som påstod att de behövde spola eller filma deras avloppsnät. Det är därför extra viktigt att vara på sin vakt och inte ge efter för påtryckningar utan att först kontrollera informationen med auktoriserade instanser.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation