• 4
  • 202104
  • loggo

   

Kyrkovalets resultat


Sammanlagt nära 13 000 medlemmar i Svenska kyrkan hade möjlighet att rösta till kyrkofullmäktige i Köping. Cirka 1 900 av dem tog tillfället i akt och gjorde sitt aktiva val. Både Socialdemokraterna och POSK ökade. Sistnämnda POSK blev även vinnare i samtliga tre val, Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation