• loggo

   

Guldmisteln


På lördag den 18 september äger som vi tidigare berättat, den årligen återkommande regionala filmfestivalen Guldmisteln rum. I år förlagd till Hallstahammar. Festivaldagen inleds klockan 14.30 i Kulturhuset med ett seminarium om den nya regionala filmsatsningen Film Västmanland och om det nya resurscentrum som nu håller på att etableras - i just Kulturhuset. Guldmisteln är öppen för alla från 16 år och uppåt.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation