• loggo

   

Räddningstjänsten Mälardalen


För drygt en vecka sedan fick brandstationen i Köping, som första station i länet nya skyltar på fasaden och framför stationen. Skyltar som symboliserar ”nya tider” efter samgåendet med tidigare MBR vid årsskiftet och som sedan ett halvår tillbaka heter Räddningstjänsten Mälardalen. En del i den nya organisationen är att verksamheten i de sex kommuner som ingår, delats upp i tre distrikt med en distriktchef för respektive.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation