• 4
  • 202104
  • loggo

   

Rondell vid Big Inn


Nu har arbetet dragit igång med den nya cirkulationsplatsen vid Big Inn i Köping. Initialt handlar det om att etablera byggplatsen och förbereda för alternativa körfält. Men i början av maj blir arbetena desto mer påtagliga för bilister och trafikanter då Ringvägen kommer att stängas av. Även korsningen vid Barnhemsgatan berörs. Framåt hösten beräknas den mycket efterlängtade trafiklösningen kunna tas i drift.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation