• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Förslag om vildsvinskött


I början av april i fjol fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur jägare ska kunna få bättre avkastning för vildsvinskött. Syftet är att skapa incitament för och därigenom stimulera till ökad jakt på den i landet kraftigt ökade vildsvinsstammen. Nu har Livsmedelsverket lämnat över en delrapport till regeringen med förslag på ny lagstiftning som ska göra det lättare för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument, butiker och restauranger.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation