• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Karl Hedin frias

 

I dag på fredagseftermiddagen meddelades domarna för de fyra personer, däribland industriledaren Karl Hedin, som i höstas åtalades i det uppmärksammade jaktbrottsmålet vid Västmanlands Tingsrätt.
Det blev friande domar för samtliga. Även yrkandet om företagsbot som ålagts AB Karl Hedin avslogs.

Den i många fall kontroversiella utredningen har pågått i drygt två års tid, och i slutet av september ifjol väckte miljöåklagare Lars Magnusson åtal där samtliga fyra misstänktes för olika brott - bland annat grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott. Åklagaren har i sin framställan menat att de åtalade genom hantering av ett gift, haft som syfte att döda varg samt att jakt skulle ha bedrivits med syfte att döda varg.

Den påstådda jakten skulle ha ägt rum i slutet av oktober 2018. Enligt tingsrätten har det framkommit att de tilltalade befann sig på den plats som åklagaren gjort gällande och att de letade efter varg inför en planerad älgjakt i området.

Men enligt tingsrätten har åklagaren inte bevisat att de sökte efter varg i syfte att döda den. Det var också strax efter den påstådda vargjakten som bland andra Hedin greps, anhölls och häktades – då misstänkta för illegalt dödande av varg, lodjur och kungsörn.

Den kvinna som varit uppgiftslämnare och som utgjorde åklagarens hemliga huvudvittne – uppgifter som fallet initialt grundades på – backade sedermera från sina utsagor. Hon därefter blev själv misstänkt för medhjälp till förberedelse till grovt jaktbrott. Samtliga tilltalade har hela tiden förnekat brott.

Beträffande Karl Hedin hade åklagaren yrkat på sex månaders fängelse – något som alltså ogillades. Åtalet har mött stark kritik från samtliga tilltalade och deras målsägarbiträden, vilka menat att såväl bevisningen som utredningen i sin helhet varit mycket tunn och på sina håll även anmärkningsvärd.

Beträffande bevisningen delar således rätten den uppfattningen. Huruvida domarna kommer att överklagas, och om de tidigare misstänkta avser att yrka skadestånd, var på fredagseftermiddagen ännu inte känt.


Den 2 mars 2020 höll Karl Hedin ett föredrag inför 60-talet Rotarymedlemmar i Köping. Temat var ”Maktmissbruk”, och grundar sig på hur Hedin blivit behandlad från den dagen han greps och fram till dags dato. Vi fick en längre intervju med Karl Hedin, där han bland annat berättar sin sida av denna mycket märkliga härva.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation